Ninsko blato

Cca 200 metaraod naše kuće nalazi se prekrasni pješćani poluotok. Isti se proteže u dužinu preko jednog kilometra zaokružujući tako gotovo cijeli gradić Nin.

S leđne strane spomenutog poluotoka nalazi se poznato Ninsko blato koje ima ljekovita svojstva. Posebno su poznate njegove blagodati i pomoć pri liječenju reumatskih problema.